Aerospace Research Letters (ASREL), 2022 yılında kurulmuş özgün ve derleme çalışmalara yer veren açık erişimli, ücretsiz, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Aynı zamanda, dünyadaki uzay ve havacılık teknolojilerindeki hızlı gelişim nedeniyle ilgili alanlarda yapılan güncel ve etkili çalışmaların diğer araştırmacılarla paylaşılabileceği dinamik bir platformdur. Dergimiz; akademisyenlere, özel sektör personeline, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara hizmet etmenin yanı sıra alandaki çalışanlar için geniş bir yelpazeye sahip referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Uzay ve havacılık temalı dergimiz, sektörün hem mühendislik alanına hem de yönetimsel, organizasyonel ve operasyonel unsurlarına yönelik sorunlara teorik ve ampirik yaklaşımlarla çözüm sunan araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Ayrıca, ilgili alanda yapılmış olan derleme çalışmalara da dergimizde yer verilmektedir.

Dergimizin kapsadığı alanlar; mühendislik ve havacılık yönetimi olarak ikiye ayrılabilir. Mühendislik alanındaki araştırma alanları yapısal tasarım ve malzeme, hava ve uzay yapıları, hava ve uzay taşıtlarının uçuş mekaniği, hava ve uzay taşıtları için itki sistemleri, akustik, aerodinamik, titreşim, aviyonik sistemler olarak belirlenmiştir. Havacılık yönetimi araştırma alanları ise, havayolu yönetimi, havaalanı yönetimi, havacılık ekonomisi, havacılık finansı, havayolu pazarlaması, havacılık güvenliği, havacılık emniyeti, sivil havacılık ulaştırma politikaları ve diğer havacılık yönetimi kapsamında yapılmış tüm teorik ve ampirik çalışmaları kapsamaktadır. Bunlar haricinde havacılık ve uzay bilimleri ile ilgili farklı konularda yapılan çalışmalar da dergimiz editör ve editör yardımcıları tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen çalışmalar için hakemlik süreçleri başlatılacaktır.

index index index