Aerospace Research Letters (ASREL), Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yayın organıdır. Uluslararası bilimsel bir dergi olan Aerospace Research Letters (ASREL) yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Aerospace Research Letters (ASREL), uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmış sempozyum bildirilerinin ise bu durumun açıkça belirtilmesi şartı ile yayımlanması mümkündür. Yayımlanması için Aerospace Research Letters’a gönderilen makalelerin aynı anda başka dergilere de gönderildiği tespit edilirse yasal işlem uygulanır. Makalelerin formatı, Editör Kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Aerospace Research Letters (ASREL)’da hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır.

Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Aerospace Research Letters (ASREL), gönderilen yazıların düzeltilmesi ve yazıları yayımlama ya da yayımlamama hakkına sahiptir.

Dergi dili Türkçedir.

Dergiye gönderilen yazılar için telif hakkı devir formu doldurulmalıdır. Makaleler teknik kontrolden geçtikten sonra uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir benzerlik (intihal) programında kaynak ve dipnotları çıkarıldıktan sonra taranmalı ve bu raporlar da sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oran sınırını %15 ve üzerinde olan yazılar hakem sistemine aktarılmadan reddedilmektedir. Bu aşamadan geçmiş olan yazılar, alanla ilgili olarak alan editörlerimiz tarafından en az iki hakeme gönderilir. Hakem önerileri doğrultusunda istenen değişiklikler, yazarlar tarafından ve revizyonun kontrolü yapıldıktan sonra yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

Süreci devam eden makalelerde geri çekme işlemi, Editör Kurulu’nun onayıyla gerçekleşmektedir.

index index index